Kinezjologia sportowa
Kinezjologia zajmuje się między innymi aspektami związanymi z lewą i prawą półkulą mózgową, wpływem czynników zewnętrznych na nasz mózg, a także równowagą ciała i funkcjonowaniem mięśni w poszczególnych etapach naszego działania.

Kinezjologia jest interdyscyplinarną nauką. Celem kinezjologii jest wykorzystanie rezerw potencjału u sportowców, których nie można osiągnąć konwencjonalnymi metodami treningowymi. Kinezjologia sportowa dotyczy nie tylko kwestii fizycznych na które składa się odpowiednie odżywianie, ale także zadbanie o sferę mentalną. Wydajność mięśni, narządów i zmysłów jest więc nierozerwalnie związana z biochemią oraz emocjami sportowca.

O tym jakie grupy mięśniowe powinny być najbardziej ćwiczone dowiadujemy się z biomechanika różnych dyscyplin sportowych.
Badania te pozwalają również trenerom i zawodnikom dowiedzieć się cennych informacji. Które stawy powinny być najbardziej rozciągnięte przed treningami i meczami. Badając ruchy najlepszych graczy w każdym sporcie, można tym samym również zgromadzić dane, na podstawie których ruchy dają najbardziej owocne wyniki na boisku.

Kinezjologia sportowa rozkłada każdą dyscyplinę sportu na jej anatomiczny rdzeń. Na przykład w piłce nożnej wykonuje się dogłębne analizy, aby znaleźć różne sposoby, w jakie stopa powinna uderzać piłkę, aby uzyskać najlepszą rotację i prędkość, a także jak należy ustawić ramiona i głowę w stosunku do stóp. W przypadku bramkarzy kinezjolodzy sportowi przeanalizują postawy, które zapewniają najlepsze pokrycie siatki oraz wymagania anatomiczne związane z wyskokiem lub łapaniem piłki.

Prawa i lewa półkula mózgowa

Kinezjologia zajmuje się między innymi aspektami związanymi z lewą i prawą półkulą mózgową. Wpływem czynników zewnętrznych na nasz mózg, a także równowagą ciała i funkcjonowaniem mięśni w poszczególnych etapach naszego działania.
Kinezjologia sportowa może wytłumaczyć wiele niepowodzeń zawodnika w sytuacji jego „spięcia”. W przypadku szermierzy sytuacja taka może doprowadzić się gorszych wyników. A postawa ciała może być konsekwencją napięcia mięśniowego.

Wpływ długotrwałego stresu na sportowca

Zawodnik reaguje napięciowo, gdy jest zestresowany, zły czy też zawiedziony. Wówczas może odreagowywać poprzez zaciśnięcie poszczególnych partii mięśni. Różnego rodzaju reakcje na stres możemy zaobserwować m.in. zaciśnięte pięści, blokada właściwego oddechu, zaciśnięte zęby.
Sportowiec który poddawany jest długotrwałemu stresowi np. szermierz, osoba pokonująca przeszkody na koniu. Najczęściej taka sytuacja rzutuje na predyspozycje podczas zawodów. Jeśli zawodnik nie potrafi sobie z takimi sytuacjami w odpowiedni sposób poradzić może mieć to swoje odwzorowanie w osiągniętych wynikach. Skurcze mięśni a także nierównowaga w postawie będzie nie tylko ograniczać nasze umiejętności. Może także przeszkadzać w daniu z siebie 100% naszych możliwości.

Wpływ strachu na zawodnika

Odczuwanie przez zawodnika strachu może wywołać efekt w którym występuje tzw. brak siły w nogach, rękach. Wpłynie to na np na drżące ręce które będą tylko częściowo prezentować takie walory siłowe, szybkościowe jak na treningu. Wówczas gdy zawodnik nie jest poddawany sytuacji stresowej. Strach i negatywne emocje wpływają więc na stan naszych mięśni i ich wydajność.
Istotne jest więc tutaj korygowanie blokad występujących u zawodnika w sytuacjach stresowych. Celem kinezjologii sportowej jest więc wykształcenie u sportowca panowania nad blokadami mięśniowymi. Nastąpi wówczas zwiększenie płynności ruchów. Wszystkich tych ruchów które do tej pory były utrudnione a także wyćwiczenie do tej pory niemożliwe.

Uczenie się nowych rozwiązań

Kinezjolodzy sportowi mogą zajmować się w tej kwestii także neuropatycznością. W kontekście dostosowywania się mózgu do uczenia się nowego rodzaju zachowania np. podczas walki, turnieju. Ta zasada jest ważna w psychologii sportu ponieważ określa, w jaki sposób sportowcy uczą się nowych ruchów.
Kinezjologia sportowa podkreśla znaczenie badania ludzi i ich zachowania w sporcie oraz wykonywanych ćwiczeniach. Stosując praktyki teoretyczne i stosowane, stara się zrozumieć i wytłumaczyć wpływy psychiczne przyczyniające się do osiąganych wyników zawodnika.