Historia

Historia sportu ma bardzo duży związek z tym co jest obecnie. Zarówno w życiu jak i w samym sporcie. Tradycje, kultura. Wszystko to tworzy coś nowego a także ma związek z tym co było. Historia pokazuje i uczy nas tego że sport od początku ludzkości był z nami. Tworzył nas, naszą kulturę. Wpływał na poprawę sprawności fizycznej a także był odwołaniem do sprawności fizycznej wykorzystywanej w wojnach. Był sposobem na zdobycie prestiżu a także zachowania życia (gladiatorzy). Sport był elementem który poprawiał wartości bojowe a także dawał rozrywkę dla najwyższych i elitarnych klas społecznych.