Historia sportu
Nikt nie może dokładnie określić kiedy powstał sport oraz współzawodnictwo. Nie sposób wyobrazić sobie czasów, w których dzieci nie biegały spontanicznie w wyścigach czy zapasach.

Ponieważ sport jest częścią kultury każdego narodu i niemal od zawsze jest obecny w życiu ludzkości dlatego występuje także historia współzawodnictwa. Sport kreuje rzeczywistość, która ciągle ewoluuje. Zarówno ze względu na ciągły postęp metod szkoleniowych i standardu opieki medycznej a także terapeutycznej towarzyszącej sportowcom. Niewątpliwie uzyskiwane wyniki sportowe w wielu dyscyplinach są nieustannie poprawiane. Powstają nowe sporty, nowe dyscypliny, a stare odchodzą w zapomnienie. Bezsprzecznie gdy w świecie sportu spotyka się dwóch zawodników to rywalizują ze sobą o zwycięstwo. W związku z tym o tym kto odniesie zwycięstwo decyduje lepsze przygotowanie.
Jeśli zawodnicy posiadają niemal taki sam poziom przygotowania fizycznego, taktycznego oraz technicznego o tym który z zawodników osiągnie sukces.
Jeszcze bardziej znaczący będzie fakt przygotowania mentalnego. Na pewno odpowiedź na to pytanie kształtowała się inaczej przez wieki i kładziono nacisk na inne sfery przygotowania sportowca

Historia sportu – różne formy współzawodnictwa

Według Encyklopedii Britanica nikt nie może powiedzieć, kiedy na pewno zaczął się sport.

Ponieważ nie sposób wyobrazić sobie czasów, w których dzieci nie biegały spontanicznie w wyścigach czy zapasach. Jasne jest, że dzieci zawsze włączały do swojej zabawy sport, ale można tylko spekulować, czy sport pojawił się jako autoteliczne zmagania fizyczne dla dorosłych. Myśliwi przedstawieni są w sztuce prehistorycznej, nie wiadomo jednak, czy myśliwi ścigali zdobycz w nastroju ponurej konieczności, czy też z radosnym oddaniem ówczesnego sportu. Dowody literackie i ikonograficzne wszystkich starożytnych cywilizacji wskazują na to że polowanie wkrótce stało się celem samym w sobie — przynajmniej dla rodziny królewskiej i szlachty.


Historia sportu – kto wygra

Historia sportu to historia współzawodnictwa, ponieważ od zawsze liczyło się to kto będzie lepszy.
Istotną wówczas kwestią było odpowiedź na pytanie co zrobić aby pokonać swojego rywala. Od starożytnych igrzysk poprzez średniowieczne turnieje rycerskie czy polowania.
Kolejnym etapem był masowy sport amatorski w XIX-XX w. Występujące wówczas ćwiczenia cielesne kształtujące charakter w elitarnych szkołach dla gentlemanów. Sytuacja ta miała swoją kontynuację także w nowożytne igrzyska olimpijskich. Postrzeganie sportu jako zawód przede wszystkim umocniło kwestię współzawodnictwa. W każdej udokumentowanej epoce historycznej bardzo pożądana była sprawność fizyczna i siła [Maria Ossowska]. Miała ona swoją odpowiedź w rywalizacji i współzawodnictwie w której była nieodłącznym elementem podczas bitew. Przez to starożytnych Greków jak i też średniowiecznych rycerzy za główny cel uchodziło sprawne idealnie zbudowane ciało.

Krótka historia wydarzeń sportowych

Poniżej przedstawiona została historia sportu na osi czasu. Przedstawione zostały tutaj jedne z najbardziej znanych wydarzeń w świecie sportu do XX wieku. Zaznaczone zostały tutaj początki wielu dyscyplin sportowych a także te które wpłynęły na kształtowanie się obecnych.

Historia współzawodnictwa a współczesna praca

Analizując historię sportu oraz współzawodnictwo, odwołam się do czasów starożytnych. Już w osobach gladiatorów, możemy dopatrywać się współzawodnictwa o dwie największe (dla wielu osób) wartości – Są nimi życie i pieniądze. Dlaczego w Gladiatorach, ponieważ, nie wszyscy walczyli o wolność – byli także tacy zawodnicy którzy mogliby być porównani do dzisiejszych zawodników mma.

Niektórzy z nich zdobywali ogromne bogactwa a także rozpoznawalność i prestiż.
Należy wspomnieć, że w drugiej połowie XIX w. zostały utworzone pierwsze profesjonalne kluby sportowe. Organizacje te zarządzały poszczególnymi dyscyplinami. Związki sportowe był czymś przełomowym w sporcie a historia współzawodnictwa zaczęła przechodzić na inny poziom. W tym okresie odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie.
Sport jako zawód stopniowo stał się coraz bardziej atrakcyjnym wyborem. Sportowa rywalizacja zaczynała osiągać zasięg globalny. Współcześnie sport jest traktowany jako działalność dobrowolna oraz indywidualna co regulują przepisy międzynarodowe dotyczące tej dziedziny życia.

Sport jako świadomy wybór

„Sport to świadoma, dobrowolna działalność człowieka, podejmowana głównie dla zaspokojenia potrzeby zabawy, popisu, walki, a także wewnętrznego doskonalenia się w drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych, umysłowych i wolicjonalnych ”.

Według ustawy o sporcie „sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie a także poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej oraz rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach ”. Coraz częściej sami sportowcy postrzegają swój organizm jako narzędzie pracy, o które należy odpowiednio dbać, aby móc jak najdłużej i jak najlepiej z niego korzystać.
W konsekwencji ma to wpływ na zdrowe żywienie a także rezygnację z niektórych używek.

W którą stronę ewoluuje sport

Czy w XXI wieku – wieku przemian i transformacji trening fizyczny, techniczny i taktyczny sportowców jest wystarczający do osiągnięcia zwycięstwa. Historia sportu opisuje wiele zmagań z przeciwnościami zawodników ich mentalnymi ograniczeniami oraz tym jak byli w stanie przezwyciężyć swoje trudności.
O tym jakie będzie miejsce treningu mentalnego jako odpowiedź na potrzeby i wyzwania świata sportu, zawodników, trenerów a także ekip szkoleniowych, dowiemy się w najbliższych latach. Historia współzawodnictwa wchodzi na inny poziom w którym przygotowanie mentalne stało się standardem.