psychologia sportu

Psychologia sportu jest to nauka o czynnikach psychologicznych wpływających na wyniki sportowe. Przedstawia jak uczestnictwo w sporcie i ćwiczeniach fizycznych może wpływać na samopoczucie psychiczne i fizyczne sportowców. Psychologowie sportowi mogą pomóc sportowcom rywalizującym na wszystkich poziomach. Zarówno na poziomie rekreacyjnym jaki i zawodowym Typowe problemy i punkty koncentracji w psychologii sportu obejmują wyznaczanie celów. Celami tymi może być wpływ na uwagę, motywację, umiejętności radzenia sobie, pracę zespołową, przywództwo i wypalenie. Ważnym także aspektem jest zwrócenie uwagi na słabe aspekty danego zawodnika i organizację zakresu metod to wyeliminowania negatywnych skutków.

W czym pomaga psychologia sportu

Psychologia sportu skupia się na wpływie sportu i aktywności na jednostki. Psychologowie sportowi badają różne korzyści, jakie można uzyskać ze sportu, a także wpływ czynników psychologicznych na wyniki sportowe. Według Association for Applied Sport Psychology, głównym celem tej dyscypliny jest pomoc osobom w osiągnięciu zarówno optymalnych wyników, jak i czerpania radości ze sportu.

Zakres pracy psychologa sportowego

Psychologowie sportowi pracują nie tylko ze sportowcami. Mogą współpracować z trenerami i rodzicami w taki sposób aby wykorzystać ćwiczenia i sport do poprawy naszego życia a także rozwoju psychicznego.

Katowice psycholog sportu

Bez względu na to, na jakim poziomie sportowym jesteś, amatorski, czy zawodowy, mogę pomóc Ci zwiększyć pewność siebie, zmniejszyć stres i niepokój oraz wyznaczyć jasne cele, które pomogą Ci osiągnąć szczytową wydajność, Pracując tak aby Twoje cele stawały się coraz bardziej realne. Zrozumienie siebie to klucz do tego aby dać Ci zwycięstwo oraz przewagę, która może zrobić różnicę nad przeciwnikami. Dzięki wspólnej pracy towarzyszyłem wielu sportowcom w możliwość wygrania największych turniejów, a także wspierałem wielu, którzy wygrali swoje pierwsze ważne rywalizacje.
Katowice psycholog sportu Przemysław Stępień

Wyznaczanie i osiąganie celów

Podając za Choosing Therapy Kluczem do optymalnej wydajności w aktywności sportowej i sportowej, zwłaszcza podczas rywalizacji na wyższych poziomach. Psychologia sportu wspiera wyznaczanie celów, które są trudne i mają specyficzny charakter. Z tego powodu cele indywidualne i zespołowe są ważnymi elementami psychologii sportu.

Kinezjologia sportowa

Kinezjologia sportowa

Kinezjologia zajmuje się między innymi aspektami związanymi z lewą i prawą półkulą mózgową, wpływem czynników zewnętrznych na nasz mózg, a także równowagą ciała i funkcjonowaniem mięśni w poszczególnych etapach naszego działania.