psychologia sportu

Psychologia sportu jest to nauka o czynnikach psychologicznych wpływających na wyniki sportowe. Przedstawia jak uczestnictwo w sporcie i ćwiczeniach fizycznych może wpływać na samopoczucie psychiczne i fizyczne sportowców. Psychologowie sportowi mogą pomóc sportowcom rywalizującym na wszystkich poziomach. Zarówno na poziomie rekreacyjnym jaki i zawodowym Typowe problemy i punkty koncentracji w psychologii sportu obejmują wyznaczanie celów. Celami tymi może być wpływ na uwagę, motywację, umiejętności radzenia sobie, pracę zespołową, przywództwo i wypalenie. Ważnym także aspektem jest zwrócenie uwagi na słabe aspekty danego zawodnika i organizację zakresu metod to wyeliminowania negatywnych skutków.

W czym pomaga psychologia sportu

Psychologia sportu skupia się na wpływie sportu i aktywności na jednostki. Psychologowie sportowi badają różne korzyści, jakie można uzyskać ze sportu, a także wpływ czynników psychologicznych na wyniki sportowe. Według Association for Applied Sport Psychology, głównym celem tej dyscypliny jest pomoc osobom w osiągnięciu zarówno optymalnych wyników, jak i czerpania radości ze sportu.

Zakres pracy psychologa sportowego

Psychologowie sportowi pracują nie tylko ze sportowcami. Mogą współpracować z trenerami i rodzicami w taki sposób aby wykorzystać ćwiczenia i sport do poprawy naszego życia a także rozwoju psychicznego.

 

Wyznaczanie i osiąganie celów

Podając za Choosing Therapy Kluczem do optymalnej wydajności w aktywności sportowej i sportowej, zwłaszcza podczas rywalizacji na wyższych poziomach. Psychologia sportu wspiera wyznaczanie celów, które są trudne i mają specyficzny charakter. Z tego powodu cele indywidualne i zespołowe są ważnymi elementami psychologii sportu.

Kinezjologia sportowa

Kinezjologia sportowa

Kinezjologia zajmuje się między innymi aspektami związanymi z lewą i prawą półkulą mózgową, wpływem czynników zewnętrznych na nasz mózg, a także równowagą ciała i funkcjonowaniem mięśni w poszczególnych etapach naszego działania.