Stan Przedstartowy zawodnika
Stan przedstartowy - to jak się czujemy i przystąpimy do zawodów, niesie także w sobie wiele wskazówek dotyczących naszego radzenia sobie ze stresem. Możemy tutaj mieć na uwadze zarówno zdystansowanie się do zawodów jak i nie odczuwanie napięcia na takim samym poziomie jak odczuwają go inni.

„Stan przedstartowy” to stan, który występuje u niektórych osób. U jednych jest on niemal niezauważalny – dotyczy to osób, które są w stanie odłączyć się od myśli na temat rozpoczynających się zawodów do tych, u których zaczyna się na kilka godzin a nawet dni przed samymi zawodami. Stres przed zawodami
to proces który może być niezauważalny. U różnych zawodników możę objawiać się w różny sposób. Ja zaliczam do tego procesu kontuzje, które przydarzają się przed zawodami i eliminują zawodnika z uczestnictwa w nich. Według mnie mogą mieć skutek zarówno w przemęczeniu, nieodpowiedniej rozgrzewce, a także w podświadomym aspekcie prowadzącym do kontuzji.

Psychosomatyka a stan przedstartowy

To jak się czujemy i przystąpimy do zawodów, niesie także w sobie wiele wskazówek dotyczących naszego radzenia sobie ze stresem przed zawodami. Możemy tutaj mieć na uwadze zarówno zdystansowanie się do zawodów jak i nie odczuwanie napięcia na takim samym poziomie jak odczuwają go inni. Jest przecież wiadomym, że nie każdy z nas jest tak samo empatyczny, różnimy się pod względem odporności na ból czy bodźce zewnętrzne. Każdy z nas inaczej reaguje na ocenę, reakcję publiczności czy też budowę mózgu.
Możemy tutaj porównać emocjonalność osób z zaburzeniami psychopatycznymi, która różni się od emocjonalności ludzi zdrowych. Obszary neuronalne, które najprawdopodobniej odpowiadają za prawidłowe lub nieprawidłowe odczuwanie emocji.

Odczuwanie emocji

Widzimy więc że odczuwanie emocji może mieć uzasadnienie nie w charakterze danego człowieka a w zmianach zachodzących w mózgu. Różne osoby w różny sposób mogą więc odczuwać stres przed zawodami. Jedne osoby mogą nie jeść, nie spać, wchodzić w konflikty z bliskimi, ulegać kontuzji, być ospałe, smutne, wystraszone czy też zrezygnowane. Stres przed zawodami dla zwykłego człowieka jest trochę tak widziany, jak stan przed sprawdzianem w szkole, na który dany zawodnik nie jest w pełni przygotowany, a od tego będzie zależało zdanie do następnej klasy.

Zmiany wegetatywne i emocjonalne

Zmiany wegetatywne i emocjonalne będą wpływały na procesy psychiczne i tutaj może pojawić się istotny problem, w którym jeśli zawodnik podda się może popełniać błędy lub nie prezentować swoich możliwości w 100% osiąganych na treningach, gdzie poziom napięcia nie jest tak duży, a także presja wyniku tak wielka. Według mnie poprzez stres przed zawodami i nadpisywanie ciągle nowych „negatywnych myśli”, mentalne przygotowanie do zawodów może się nie udać. Wręcz przeciwnie, informacje z poziomu podświadomości mogą działać destrukcyjnie na samego zawodnika przed jak i w trakcie zawodów. Ten okres przygotowania przed zawodami jest bardzo istotny zarówno dla treningu fizycznego jak i mentalnego.

Gorączka przedstartowa

jest to sytuacja, w której zawodnik ma przyspieszone tętno i rytm oddechowy, poci się a także zauważalne jest drżenie kończyn. Taka sytuacja, może być często zauważalna u piłkarzy, którzy grają o wysoką stawkę. Wtedy nawet najprostsze podania mogą nie wychodzić, gdyż siła kopnięcia piłki może być mniejsza a celność zdecydowanie zaburzona. Stres w tym przypadku działa demotywująco na predyspozycje sportowca. U danego zawodnika dochodzi wówczas do przekroczenia optymalnego dla jednostki poziomu pobudzenia. Rzeczą wspólną dla wielu sportowców w tym czasie może być odczucie nerwowości, wahania nastroju, a także agresja wobec otoczenia.

Apatia startowa

Stan ten przedstawia zachowanie zdecydowanie odmienne w stosunku do gorączki startowej, która ujawnia się dużym pobudzeniem. Apatia startowa będzie więc stanem dużego wyciszenia, które może mieć niepożądany wymiar. Stan ten będzie charakteryzował się sennością
zawodnika, ziewaniem, brakiem sił witalnych do podjęcia wysiłku, a także uczestnictwa na 100% swoich możliwości. Stan ten oceniłbym jako podświadomy mechanizm, który ma zapewnić danemu zawodnikowi ochronę przed negatywnymi skutkami swojego występu.

Restrukturyzacja poznawcza

Restrukturyzacja poznawcza odnosi się do zmiany nawykowych sposobów myślenia. W przypadku niepokoju związanego z wynikami sportowymi, restrukturyzacja poznawcza pomaga zmienić stres przed zawodami oraz wszelkie negatywne myśli, które mogą prowadzić do fizycznych objawów lęku – takich jak pobudzenie cielesne – w sposób podobny do tego, w jaki elitarni sportowcy przekształcają pobudzenie w podekscytowanie i zdolność do sprostania wyzwaniu .

Pewność siebie a stres przed zawodami

Brak pewności siebie, zmęczenie, które mogło poprzedzać dzień przed zawodami czy wielu innych czynników w pewnym sensie mówiących „zrezygnuj!”. Ziewanie w tym przypadku odbieram jako informację o np. niskim ciśnieniu, zmęczeniu, a także potrzebie obniżenia temperatury mózgu.