Psycholog sportu dla dziecka
Psychologowie sportu uczą młodych sportowców strategii poznawczych i behawioralnych w celu poprawy ich doświadczenia i wydajności w sporcie.

Psychologia sportu dla dziecka w ujęciu pracy z dzieckiem jest interdyscyplinarną nauką opartą na wiedzy zaczerpniętej z wielu powiązanych ze sobą dziedzin, w tym biomechaniki , fizjologii , kinezjologii i psychologii a także pedagogiki. Obejmuje badanie wpływu czynników psychologicznych na wydajność oraz wpływu sportu i ćwiczeń na czynniki psychologiczne i fizyczne.

Praca którą wykonuje Psycholog sportu dla dziecka

psycholog sportu dla dziecka uczy młodych sportowców strategii poznawczych i behawioralnych w celu poprawy ich doświadczenia i wydajności w sporcie. Oprócz instruktażu i szkolenia umiejętności psychologicznych w celu poprawy wydajności, stosowana. Psychologia sportu może obejmować pracę ze sportowcami, trenerami i rodzicami w zakresie kontuzji , rehabilitacji , komunikacji, budowania zespołu i zmiany kariery.

Psychologia sportu jest bardzo ważną a często pomijaną kwestią w ujęciu do młodych sportowców. To jak rozpoczyna się kariera młodego sportowca jest często bardzo ważnym czynnikiem. Decyduje o umiejętności nauczenia się przez młodego człowieka radzenia sobie z trudnymi emocjami. Pomaga także w zrozumieniu odczuwanych przez niego stanów odczuwanych w wielu trudnych sytuacjach.

Uczucia mogą być zaraźliwe w sportach młodzieżowych
Sportowcy mogą wyłapać uczucia innych – często negatywne – w sportach młodzieżowych. W rzeczywistości uczucia mogą przenosić się z jednego gracza na drugiego, podnosząc zespół emocjonalnie lub ściągając go w dół. To przesłanie od dr Jess Woods, konsultanta ds. sportu i wydajności sportowej i trenera sportów młodzieżowych. Zjawisko to nazywa emocjonalną zarażaniem – to jak należy z tym pracować zostało opisane tutaj