Psychologia sportu czym jest?
W Polsce natomiast psychologia sportu jest często jeszcze kojarzona z czymś zbytecznym bagatelizując niestety rolę psychiki podczas zawodów sportowych oraz ostatecznych osiągnięć które pozwala odpowiednie przygotowanie mentalne.

Psychologia sportu polega na zrozumieniu wydajności procesów umysłowych. Zrozumieniu faktu dobrego samopoczucia ludzi w środowisku sportowym z uwzględnieniem teorii i metod psychologicznych”. (Meijen, 2019)


Obecnie istnieją dwa rodzaje psychologii sportu. Podejście akademickie i stosowane.
Akademicka psychologia sportu prowadzi badania. Zastosowana psychologia sportu wykorzystuje te badania do nauczania trenerów i trenerów. Istnieją trzy główne obszary potrzeb w stosowanej psychologii sportu. Są to rodzaje certyfikacji, edukacji lub licencji potrzebne do uprawiania stosowanej psychologii sportu. Potrzeba zapewnienia odpowiedniego szkolenia dla osób, które studiują stosowaną psychologię sportową, oraz opracowania nowych sposobów pomocy sportowcom. Obecnie na zachodzie zauważalna jest tendencja zwiększania się roli psychologów sportowych, z których korzystają sportowcy. W rzeczywistości wielu sportowców korzysta z pomocy psychologów sportowych – w wielu krajach jest to standard. Niektóre organizacje zaczynają ograniczać liczbę trenerów na boisku podczas gry. Wielu sportowców korzysta obecnie z psychologii sportu jako części ich codziennego życia i treningu dla gier

PSYCHOLOGIA SPORTU

Psychologia sportu to badanie wpływu czynników psychologicznych na sport, wyniki sportowe, ćwiczenia i aktywność fizyczną. Psychologowie sportowi badają, w jaki sposób uprawianie sportu może poprawić zdrowie i samopoczucie. Pomagają również sportowcom wykorzystać psychologię do poprawy wyników sportowych i dobrego samopoczucia psychicznego.

JAK WYGLĄDA KWESTIA PSYCHOLOGII SPORTU W POLSCE

W Polsce natomiast jeszcze dość często (choć już rzadziej) psychologia sportu jest często kojarzona z czymś zbytecznym bagatelizując niestety rolę psychiki podczas zawodów sportowych oraz ostatecznych osiągnięć które pozwala odpowiednie przygotowanie mentalne. Psycholog sportowy jednak zaczyna wchodzić do klubów sportowych czy w przestrzeń pracy zawodnika często podnosząc jego kwalifikacje oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Nie mamy ustalonej dolnej granicy wieku w którym ustalamy że praca powinna się odbywać – mamy jednak do czynienia coraz częściej z sytuacjami gdzie praca odbywa się już z dziećmi.

Czym jest psychologia sportu

Psycholog sportu pracuje nie tylko z elitarnymi i zawodowymi sportowcami. Ten typ współpracy, pomaga również osobom niebędącym sportowcami. Osobom ćwiczącym na co dzień w nauce uprawiania sportu i przestrzegania programu ćwiczeń. Wykorzystują ćwiczenia i lekkoatletykę, aby poprawić życie i samopoczucie ludzi .